สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15 -19 ปี ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) ซึ่งปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Seeds of Change – Innovative Solutions for a Water Wise World” ทีมชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนไปประกวดระดับโลกที่ราชอาณาจักรสวีเดน ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ที่แห่งนั้น ส่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน ลงทะเบียนออนไลน์สมัคร […]

The post สสวท. ชวนทีมเยาวชนคนเก่งชิงชัยเวทีระดับโลก ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 โค้งสุดท้ายหมดเขต 1 มี.ค.นี้ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.