สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม  และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” สูงสุด  5 ดาวจากโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่นำหลักการด้านความยั่งยืนมาดำเนินธุรกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ตอกย้ำศักยภาพของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (Global Admiration)  พร้อมดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน รวมทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทยให้เป็น Sustainable Destination นางธนวรรณ อรรคลีพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดนักท่องเที่ยว บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในโครงการ “ดาวแห่งความยั่งยืน” และได้รับการจัดอันดับสูงสุด 5  ดาว ซึ่งสยามพิวรรธน์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้ารายเดียวที่ได้รับเกียรติบัตรนี้  โดยผ่านการพิจารณาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals […]

The post สยามพิวรรธน์ คว้า 5 “ดาวแห่งความยั่งยืน” จาก ททท. ตอกย้ำผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นระดับโลก appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.