– ผลจากการศึกษาในหัวข้อ “การอธิบายกลไกการป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมด้วยโสมแดง” ความลับเกี่ยวกับสรรพคุณของโสมอันเป็นสมุนไพรเชิดหน้าชูตาของเกาหลีกำลังได้รับการเปิดเผยมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลการศึกษาจากหลายโครงการได้เผยให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคโสมแดงอย่างต่อเนื่องในการบรรเทาภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และเสริมสร้างการรู้คิด (Cognitive Function) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ในระหว่างการประชุมวิชาการประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2566 ของสมาคมโสมเกาหลีนั้น สถาบันวิจัยโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมแห่งมหาวิทยาลัยคอนยาง (Konyang University) และสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของบริษัท โคเรีย จินเส็ง คอร์ปอเรชัน (Korea Ginseng Corporation) ได้เปิดเผยกลไกการออกฤทธิ์ของสารจินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) ในโสม ในการบรรเทาภาวะการรู้คิดบกพร่องของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยทีมวิจัยได้แบ่งหนู 18 ตัว ออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ และกลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และได้รับสารจินเซนโนไซด์) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในสมองและสารเมตาบอไลต์ (Metabolite) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซิแนปส์ (synapse) ในสมอง (จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท) และไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ในหนูกลุ่มที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้น สามารถฟื้นฟูกลับมาเท่ากับระดับของหนูกลุ่มปกติได้เมื่อได้รับสารจินเซนโนไซด์ นอกจากนี้ ทีมวิจัยจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลทงตัน […]

The post สมาคมโสมเกาหลียืนยัน การบริโภคโสมแดงช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมได้ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.