สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เร่งผลักดันสมาชิกให้มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา: สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ นำโดยคุณเพชรรัตน์ อวยพรส่ง นายกสมาคมฯ จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2565 “ACTAP of The Year, The digital power” ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา เป็นการรวมตัวของนักบัญชีแห่งสมาคมสำนักงานบัญชีและภาษี โดยมีคุณปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดการเก็บภาษี กรมสรรพากร เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วยคุณวิชัย โภชนกิจ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและยกระดับสำนักงานบัญชี ให้ได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพยังสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ ก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนถึงธำรงค์ไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพบัญชี โดยปัจจุบันมีสมาชิก 151 สำนักงาน

 

The post สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เร่งผลักดันสมาชิกให้มีคุณภาพ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.