สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศผลเลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 2 นัดประชุมส่งมอบงาน 6 มี.ค.นี้

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศผลเลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 2 นัดประชุมส่งมอบงาน 6 มี.ค.นี้

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 2 โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง และประเภทสมาชิกสามัญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ที่จะหมดวาระในวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นประธาน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายสมาน สุดโต นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย และ นายมงคล บางประภา เป็นกรรมการฯ

 

สำหรับการเลือกตั้งกันเองโดยองค์กรสมาชิก ในส่วน กรรมการประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มหนังสือพิมพ์ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ ทำการเลือกกันเอง 7 คน จากผู้สมัคร 9 คน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.น.ส.ผุสดี คีตวรนาฎ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน 2.นายนพปฎล รัตนพันธ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4.นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.น.ส.น.รินี เรืองหนู เครือมติชน และ 7.น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กลุ่มวิทยุ-โทรทัศน์ ทำการเลือกตั้งกันเอง 2 คน จากผู้สมัคร 2 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว เนชั่นทีวี และ 2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

กลุ่มดิจิทัล ทำการเลือกกันเอง 2 คน จากผู้สมัคร 3 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.นายปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ เดอะเนชั่น และ 2.น.ส.ณยา คัตตพันธ์ คมชัดลึกออนไลน์

ขณะที่ กรรมการประเภทสามัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ ทำการเลือกกันเอง 3 คน จากผู้สมัคร 6 คน โดยผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ 1.นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา 2.นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี และ 3.นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด

ส่วนกลุ่มดิจิทัล ทำการเลือกกันเอง 1 คน จากผู้สมัคร 3 คน โดยผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่

จากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ 8 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย นักวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูงด้านสื่อมวลชน ซึ่งไม่สังกัดองค์กรใดอีก 2 คน เพื่อให้ได้กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครบทั้ง 23 คน ทั้งนี้ จะมีการประชุมส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

The post สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศผลเลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 2 นัดประชุมส่งมอบงาน 6 มี.ค.นี้ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.