สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 22 คน มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 12 คน เพื่อให้แรงงานได้มีมาตรฐานตามหลักสากล

The post สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการทดสอบมาตราฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.