วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดการสัมมนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ณ.โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  โดยมีนางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร (สนพ.มุกดาหาร) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และวิทยากร  ให้การตอนรับ โดยในเนื้อหาการสัมนาจะเน้นในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก พ.ร.บฯและนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ คือ สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร  มีผู้เข้าร่วมสัมนา จำนวน 60 คน 

The post สนพ.มุกดาหารจัดสัมนา พ.ร.บ ประจำปี 64 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.