วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานภาคเอกชน ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานชมรมและสมาคมต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อการดำเนินงานโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน   สร้างเครือข่ายในการประสานความร่วมมือในการทำงาน  และแนวทางในการพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

The post สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับภาคเอกชนหารือความต้องการพัฒนาแรงงานเพื่อสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.