การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีมติเอกฉันท์ 213 เสียง ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นกฎหมาย หลังใช้เวลาหารือเกือบ 14 ชั่วโมง และขยายเวลาบังคับใช้ออกไป 90 วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 222 เสียงให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในมาตรา 2 ตามกรรมาธิการพิจารณาเสียงข้างมากเสนอให้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่ประชุมลงมติเรียงรายมาตราที่มีการแก้ไข จำนวน 187 มาตรา และหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องหารือกับกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม เพื่อพิจารณาว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้ขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่หากเลื่อนออกไปจริง ก็คาดว่าจะเลื่อนไม่เกิน 1-2 เดือน ทั้งนี้ยอมรับว่าไม่สามารถตอบได้ชัดเจนจริงๆ เพราะขั้นตอนต่างๆ มีกรอบระยะเวลาอยู่ แต่ไม่จำเป็นต้องทำจนเต็มตามกรอบเวลา

ก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์ปฎิทินการเลือกตั้งหลังจากกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับใช้ เมื่อเดือนเมษายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องแล้วเสร็จภายใน 240 วัน เดือนมกราคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายใน 60 วัน เดือนเมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีนำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ กันยายน 2561 จัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน

สำหรับในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.