กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ระบบสาธารณสุข สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้ มีเตียงเพียงพอ ด้าน “อนุทิน” ย้ำ ยาเวชภัณฑ์มีพร้อม เร่งกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ลดความรุนแรงของโรค
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.