สธ.จัดวัคซีนโควิดกลุ่มต่างด้าว จี้นายจ้างส่งเข้าจุดฉีด ลั่น! ให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และนายจ้าง สำรวจและนำแรงงานต่างด้าวทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้ว และไม่ได้รับอนุญาต นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุม ลดการแพร่ระบาด และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบันฉีดไปแล้ว 84,467,371 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 45,204,553 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.8 ของประชากร และจะพยายามติดตามผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมารับการฉีดให้มากที่สุด โดยขยายการให้วัคซีนไปถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวภาคประมงและคนประจำเรือไทยในจังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด, แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ/บ้าน, แรงงานต่างด้าวตามเขตชายแดน รวมถึงกลุ่มที่หนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิง จ.ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอนและตาก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกคนในประเทศสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในการดำเนินการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สำรวจและจัดทำทะเบียนรายชื่อส่งให้หน่วยบริการสาธารณสุขนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจมีการจัดบริการเคลื่อนที่ในบางพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เพื่อให้เกิดความครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยจะใช้สูตรไข้วซิโนแวค ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ให้เกิดภูมิคุ้มกันในระยะเวลาที่รวดเร็ว พร้อมทั้งลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ MOPH IC ส่วนผู้ที่ไม่มีเลขหมายประจำตัว จะใช้วิธีสร้างฐานข้อมูลตัวแปร (Generate Code) เพื่อให้บันทึกข้อมูล และออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนได้ด้วย

“วัคซีนขณะนี้มีเพียงพอ ไม่กระทบกับการให้บริการประชาชนทั่วไป ดังนั้น ขอความร่วมมือให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวในปกครองที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ลงทะเบียน เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

The post สธ.จัดวัคซีนโควิดกลุ่มต่างด้าว จี้นายจ้างส่งเข้าจุดฉีด ลั่น! ให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.