สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.ศิริพร เย็นเปี่ยม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคมนาคมทางอากาศ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบิน ในฐานะที่ ฃสถาบันการบินพลเรือนเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ระดับ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญใน 2 สาขา ได้แก่ Air Navigation Services และ Flight Safety Management ซึ่งมีศักยภาพในจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐานสากล และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านการบินและวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา การเป็นพันธมิตรร่วมกันจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในก้าวสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่ เกี่ยวกับ Unmanned Aircraft Systems หรือ UAS และ Unmanned aircraft systems Traffic Management หรือ UTM นับว่าเป็นเรื่องที่มีศักยภาพในการร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบห้องเรียน และระบบ e-Learning โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากทั้งสองสถาบัน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) ในการให้ความรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพในความร่วมมือครั้งนี้ให้เป็นที่ยอมรับในสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

The post สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.