สกมช. ดึงองค์กรระดับโลก CloserStill Media จัดประชุม Smart Cybersecurity Summit Thailand 24 พ.ค.นี้ ให้ความรู้-กระตุ้นหน่วยงานรัฐ-เอกชนป้องกันภัยไซเบอร์ หลังสถิติในไทยถูกคุมคามพุ่งสูงเกือบ 7 เท่า

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เปิดเผยว่า สกมช.เตรียมจัดงานผลักดันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยร่วมกับโคลสเซอร์สติลมีเดีย (CloserStill Media) จัดงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ภายใต้แนวคิด “Resilient Cybersecurity for Thailand’s Digital Future” ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งการสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งดำเนินการ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติภัยคุมคามทางไซเบอร์ในอัตรา
ที่เพิ่มสูงขึ้นแบบทวีคูณ โดยภัยคุกคามส่วนใหญ่ที่ปรากฏคือ การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ (Hacked Website) การโจมตีเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูล (Website Phishing) การฝังมัลแวร์อันตรายบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อหลอกให้ผู้เข้าถึงเว็บดาวน์โหลดไปติดตั้ง (Website Malware) และหน่วยงานที่ถูกโจมตีมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 325 เหตุการณ์ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ CII จำนวน 243 เหตุการณ์ หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 76 เหตุการณ์ สกมช. จึงเตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้น”

พลอากาศตรี อมร กล่าวว่า งานครั้งนี้ที่เป็นการผสมผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยและองค์กรชั้นนำระดับโลก จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานในประเทศไทยกับการรับมือภัยคุกคามจากไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

มร.แอนดี้ คิวานูก้า กรรมการผู้จัดการ เอเชียแปซิฟิก บริษัท โคลสเซอร์สติลมีเดีย (CloserStill Media) กล่าวว่า งาน Smart Cybersecurity Summit Thailand จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilient Cybersecurity for Thailand’s Digital Future” เป็นงานประชุมและนิทรรศการที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity มากที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

ประเทศไทยนับว่าประสบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากสถิติพบว่าจำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก 135 ครั้งในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 772 ครั้งในปี 2565 นอกจากนี้ การโจมตีทางไซเบอร์กว่า 44,144 ครั้ง มีส่วนเชื่อมโยงกับการทำงานจากระยะไกลเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงสี่เดือนของปีที่ผ่านมา การจัดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นจุดมุ่งหมายอันดีของประเทศไทยที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างความมั่นคงของประเทศต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่อไป

สำหรับไฮไลต์ที่จะได้พบในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ประกอบด้วยนิทรรศการและการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับภูมิภาค ครอบคลุมหัวข้อสำคัญในด้าน Cybersecurity อาทิ อัปเดตกฎระเบียบใหม่และผลกระทบต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย (Update on New Regulations and Impact on Cyber Security in Thailand) การบริหารจัดการความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยองค์กร – ประเมินเปรียบเทียบกับความมั่นคงความปลอดภัยขององค์กรคุณ (Exposure Management in Enterprise Security – Benchmarking your security posture) จากศัตรูที่ไม่หยุดยั้งโจมตีทางไซเบอร์สู่กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดยั่งยืน (From Relentless Adversaries to Resilient Business) เป็นต้น

นายสุริยา นาชิน อุปนายกสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA) กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีส่วนช่วยลดความเสียงการคุกคามทางไซเบอร์ในทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี การเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญของบุคลากรควบคู่ไปกับการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดงานประชุม Smart Cybersecurity Summit Thailand จะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่สำคัญ ทำให้หน่วยงานองค์ธุรกิจในประเทศไทยได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต เป็นการวางรากฐานสร้างความมั่นคงด้านภัยไซเบอร์ที่ยั่งยืนของทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

The post สกมช. ดึงองค์กรระดับโลก เตรียมจัดประชุมติวเข้มป้องกันภัยไซเบอร์ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.