ศาลเเพ่งดำเนินกระบวนพิจารณาต่อ คดีชลน่านกับพวกยื่นฟ้องนายกฯออก ประกาศพรก.ฉุกเฉินฯไม่ชอบหลัง”บิ๊กตู่”ยื่นค้านเรื่องอำนาจฟ้อง นัดสืบพยานโจทก์นัดเเรก 25 ส.ค.ปีหน้า

กรณี ศาลแพ่งนัดชี้ สองสถานในคดีหมายดำเลขดำที่ พ.5327/2563 ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ,นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย, นายวรพล มนทิรารักษ์, และนายธนวัฒน์ วงค์ไชย รวม 4 คน ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเพิกถอนกรณีคำสั่งประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงที่ประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควงนายกสมาคมทนายขึ้นศาลฟังคำสั่งชี้สองสถานหลัง ‘บิ๊กตู่’ ยื่นขอให้วินิจฉัยอำนาจฟ้อง

ต่อมาภายหลังฟังคำสั่ง นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ในฐานะทนายความโจทก์ เปิดเผยว่าคำสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณาคดีวันนี้ความว่า นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีวันนี้ตามที่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 ตามคำร้องฉบับลงวันที่ 21 ธ.ค.63 สำเนาคำร้องให้ทนายโจทก์ทั้งสี่แล้วคัดค้านว่าคำร้องของจำเลยไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 24 เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทตามฟ้องเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนจึงจะพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายได้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครลงวันที่ 15 ต.ค.63 หาได้ทำให้การโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสี่ระหว่างประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวสิ้นไปเนื่องจากโจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหายแล้วในระหว่างที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีผลใช้บังคับ ทั้งความเสียหายที่โจทก์ทั้งสี่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้รับการเยียวยาความเสียหายตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 ธ.ค. นั้น

พิเคราะห์คำร้องของจำเลยและคำคัดค้านของโจทก์ทั้งสี่แล้วเห็นว่าชั้นนี้ควรดำเนินการพิจารณาไปก่อน แล้วรอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษา

ส่วนตามที่โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องตามคำร้องฉบับลงวันที่ 15ม.ค.64 สอบจำเลยแล้วแถลงไม่คัดค้านคำร้องขอแก้ไขเพิ่มคำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ และไม่ติดใจยื่นคำให้การแก้ฟ้องเพิ่มเติมของโจทก์ทั้งสี่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องก่อนวันชี้สองสถานและข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมประกอบกับทนายจำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้ ศาลตรวจคำฟ้องคำให้การและคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้ 1.ศาลแพ่งมีอำนาจพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 2.โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 3.การออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ต.ค.63 พร้อมข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามประกาศดังกล่าว และพยานที่จะนำเข้าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 120/1 จึงอนุญาตให้คู่ความที่ประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานยื่นบันทึกถ้อยคำดังกล่าวต่อศาลและส่งบันทึกถ้อยคำนั้นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันสืบพยานปากนั้น ๆ ๆ โดยให้จัดทำบันทึกถ้อยคำที่มีรูปแบบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 120/3

โดยนายนรินท์พงศ์ ระบุต่อว่า ศาลเเพ่งนัดสืบพยานโจทก์ 25 -26 ส.ค. 65 เเละสืบพยานจำเลยในวันที่ 30 ส.ค.65

The post ศาลแพ่งดำเนินการกระบวนพิจารณาต่อ คดีฟ้องนายกฯออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัด25ส.ค.65 appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.