ศาลเเพ่งใต้เลื่อนไต่สวนรับคดี หุ้น STARK เเบบกลุ่มหรือไม่ เป็น 27 พ.ย.

ศาลเเพ่งใต้เลื่อนไต่สวนรับคดี หุ้น STARK เเบบกลุ่มหรือไม่ หลังผู้เสียหาย ยื่นฟ้อง 5 กรรมการ กว่า9 พันล้าน เหตุ มีผู้เสียหายแทรกการฟ้องยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ให้หารือกันก่อน นัดอีกที27 พ.ย.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ห้อง 501 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ศาลนัดไต่สวนคำร้องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อพิจารณา คดีที่มีผู้เสียหายร่วมกันยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับ กรรมการบริษัท STARK จำนวน 5 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไต่สวนครั้งนี้ มีผู้เสียหายในคดีหุ้นกู้ STARK กว่า 200 คน นัดรวมตัวกันมารับฟังการไต่สวนด้วย แต่เนื่องด้วยมีผู้เสียหายจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ศาลฯ จึงจัดพื้นที่ใช้ห้องประชุมชั้น 10 เพื่อรองรับผู้เสียหายที่มาร่วมฟังการไต่สวน แต่เนื่องด้วยวันนี้ศาลนัดพิจารณาหลายคดี และการไต่สวนคดี STARK อยู่เป็นลำดับสุดท้าย โดยการไต่สวนได้เริ่มขึ้นในเวลา 10.00น.เศษ

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้เสียหายก็คือ เดิมทีมีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวสร้างกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ได้ 5 กลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าควรยื่นฟ้องสู้คดีเรียกค่าเสียหายกว่า 9,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกว่า 4,500 คน ผู้เสียหายจึงตั้งทนายความยื่นฟ้องผู้บริหาร STARK โดยวันนี้ศาลนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาว่าจะรับดำเนินคดีเเบบกลุ่มหรือไม่

แต่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายรายหนึ่ง มอบอำนาจให้บุตรชายไปร่วมฟ้องกับกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้ จึงขอศาลว่าขอกลับไปพูดคุยหารือกับกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดก่อน ทำให้กลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาร่วมฟ้องดังกล่าว เพราะยิ่งทำให้เสียเวลาในกระบวนการฟ้องร้อง ทั้งที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้หารือตกลงกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงของการร่วมฟ้องครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ทนายความจำเลยที่ 3 ขอเลื่อนการไต่สวน โดยให้เหตุผลว่า เพิ่งได้รับคำร้อง จึงขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้าน และทนายความจำเลยที่ 5 ได้ให้ตัวแทนมายื่นหนังสือต่อศาลขอให้เลื่อนการไต่สวนออกไป เนื่องจากไม่สะดวกเดินทางมาร่วมไต่สวนที่ศาลในวันนี้ได้ เนื่องจากติดว่าความคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการที่มีผู้เสียหายแทรกร่วมฟ้องทำให้การฟ้องร้องยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ผู้เสียหายไปหารือพูดคุยกันก่อน หากฝ่ายที่เพิ่งเขามาขอร่วมฟ้องแทรก หากไม่มั่นใจที่จะฟ้องร่วมกับผู้เสียหายรายอื่น ก็สามารถแยกไปฟ้องเองได้

ส่วนทนายจำเลยสามารถยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องยื่นฟ้องแบบกลุ่ม ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันนี้

ศาลจึงให้เลื่อนการไต่สวนไป เป็นวันที่ 27 พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.

นายจิณณะ แย้มอ่วม ทนายความของผู้เสียหายในคดีหุ้น STARK เปิดเผยว่า การฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มจะแตกต่างจากคดีสามัญทั่วไป โดยศาลจะพิจารณาว่าจะรับการฟ้องร้องเป็นกลุ่มก่อน แล้วจึงจะพิจารณาว่าจะรับฟ้องแพ่งหรือไม่ต่อไป โดยทีมกฎหมายได้ยื่นคำร้องฟ้องแพ่งไปพร้อมกับคำร้องที่ขอให้ศาลรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม ซึ่งจะครอบคลุมถึงผู้เสียหายทั้งหมดกว่า 4,000 คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 9,000 ล้านบาท

ศูนย์การที่มีผู้เสียหายมาแทรกร่วมฟ้อง ก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลกัน เพื่อร่วมกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย แต่อยากให้คำนึงหลักการสำคัญของการสู้คดีนี้ว่า จะต้องร่วมมือกัน อย่าไปเพิ่มขั้นตอนที่อาจส่งผลให้การสู้คดีมีความล่าช้า เพราะผู้เสียหายทุกคนต่างก็เดือดร้อน ซึ่งเห็นด้วยกับศาลว่าหากผู้ที่มาแทรกร่วมฟ้อง ไม่มั่นใจทีมทนายความชุดนี้ ก็สามารถแยกไปฟ้องเองได้ ซึ่งเป็นสิทธิ์ตามกฏหมายอยู่แล้ว

The post ศาลเเพ่งใต้เลื่อนไต่สวนรับคดี หุ้น STARK เเบบกลุ่มหรือไม่ เป็น 27 พ.ย. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.