วัดแขกมวกเหล็ก จัดสมโภชฉลองโบสถ์ เชิญพราหมณ์อินเดีย-มาเลย์ ร่วมพิธี 30 เม.ย.

วัดแขกมวกเหล็ก ศาสนาพราหมณ์ฮิน-ดู จัดสมโภชฉลองโบสถ์ พิธียิ่งใหญ่หาชมได้ยาก วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน มีคณะพราหมณ์จากประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย ประกอบพิธีสาธิยายมนพระเวทตลอด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายไกรวัล คลองแห้ง หรือ อาจารย์ปืน ผู้ก่อตั้งเทวสถาน พระศรีมหาอาทิปราศักติ ภควตีเทวี หรือ วัดแขกมวกเหล็ก สถานปฏิบัติธรรมพราหมณ์ฮินดู ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เตรียมจัดพิธีสมโภชฉลองโบสถ์ ในวันที่ 30 เมษายนนี้

โดยพิธีดังกล่าว นายไกรวัล ระบุว่า เป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่มากทางศาสนาพรหมณ์-ฮินดู ที่หาชมได้ยาก จะมีพรหมณ์จากประเทศอินเดีย มาเลเซีย ได้มาประกอบพิธีกรรมร่ายพระเวทอย่างถูกต้องตามหลักพิธีกรรมโบราณ ทั้ง พิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ ถวายพระแม่ศรีมหาอาทิปราศักติถวตีเทวี มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์

ทั้งนี้ พิธีโหมกูณฑ์ หรือ พิธีโฮมัม เป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าทางศาสนาฮินดู โดย วัดแขกมวกเหล็ก คือ พระศรีมหาปราศักติถวตีเทวี มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์ โดยพราหมณ์ จะนำสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ไม้ เครื่องหอม สมุนไพรธัญพืช เนย น้ำ ดอกไม้ กำยาน น้ำผึ้ง ข้าว ขนม น้ำมันเนย ขนม ผลไม้ พวงมาลัย อัญมณี พัสตราภรณ์ ส่าหรี เป็นต้น ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ คือว่าเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคคี หรือ ไฟ ไปสู่ พระเป็นเจ้าองค์ที่ประกอบพิธี โดยการทำพิธีแต่ละขั้นตอน พราหมณ์จะสาธยายพระเวท และมนตรากำกับตลอดพิธี ถือเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของการบูชาพระ เป็นเจ้าทางศาสนาฮินดู ไม่มีค่าใช้จ่าย

The post วัดแขกมวกเหล็ก จัดสมโภชฉลองโบสถ์ เชิญพราหมณ์อินเดีย-มาเลย์ ร่วมพิธี 30 เม.ย. appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.