วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการวิชาการข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร, ผู้แทนเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภาชนะจานกาบหมากท่าดีหมีโมเดล และผู้แทนจากบริษัท ภิญโญวานิช จำกัด ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม

The post วศ. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.