กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)  ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี บริษัท ไซเบอร์ เวิลดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย ที่ดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซันโทรี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศนพ. วว. และนายทรงเกียรติ รอดแดง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) พร้อมคณะวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

The post วว. ต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.