ลอนจี (LONGi) บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก ได้แถลงว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) เกี่ยวกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ลอนจีกลายเป็นหนึ่งในมากกว่า 4,600 บริษัททั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ SBTi และมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกของจีนที่ได้รับการรับรองดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วย SBTi เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรซีดีพี (CDP) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยคำเชิญชวนจาก SBTi เป็นหนึ่งในพันธสัญญาแนวร่วมวีมีนบิสเนส (We Mean Business Coalition) และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศในภาคเอกชน โดยช่วยให้องค์กรต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ เน้นย้ำถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ และความรับผิดชอบในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อีกด้วย อนึ่ง ลอนจีได้เข้าร่วมโครงการ SBTi อย่างเป็นทางการ และให้คำมั่นในการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นเมื่อปี 2563 […]

The post ลอนจีได้รับการรับรองจาก Science Based Target initiative (SBTi) ผลักดันเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.