วันที่ 3 มกราคม 2560 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.กล่าวถึง ภาพรวมการจัดขบวนรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ว่า ขบวนรถที่ให้บริการเพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน จึงไม่พบผู้โดยสารตกค้าง โดยได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการ จำนวน 242 ขบวนต่อวัน และจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 14 ขบวน

โดยระหว่างวันที่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั้งสิ้น 661,864 คน เส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายใต้ 189,503 คน ถัดมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 183,202 คน สายเหนือ 153,662 คน สายตะวันออก 78,197 คน และสายแม่กลอง 57,300 คน ทั้งนี้วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดถึง 124,949 คน เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการ 641,747 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าในวันนี้(3 มกราคม 2561)จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกกว่า 100,000 คน สรุปภาพรวมไม่มีอุบัติเหตุด้านการเดินรถ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายเป็นที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันทำงานวันแรกหลังหยุดยาวช่วงปีใหม่ การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ถึง 2,000 คน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 934(อุบลราชธานี-กรุงเทพ)ออกจากต้นทาง เวลา 19.45 น.ถึงปลายทาง เวลา 07.15 น.และ ขบวนรถธรรมดาที่ 936(อุดรธานี-กรุงเทพ)ออกจากต้นทาง เวลา 20.40 ถึงปลายทาง เวลา 08.30 น.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.