ราชมงคลขอนแก่น จัดสร้างชุดครอบเตียงความดันลบ แก้ปัญหาเตียงเต็ม มอบ รพ.เชียงยืน

ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 จัดสร้างชุดครอบเตียงความดันลบ แก้ปัญหาเตียงเต็ม มอบ รพ.เชียงยืน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หรือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) ระดมคณาจารย์เร่งสร้างชุดครอบเตียงความดันลบ พร้อมชุดูดอากาศ Negative Pressure เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้ประสานขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อช่วยจัดสร้างนวัตกรรมและอุปกรณ์ เครื่องมือที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้ เพื่อส่งมอบให้ รพ.ชุมชน รพ.สนาม และพื้นที่ขาดแคลน

อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้ประสานคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเสียสละเวลามาช่วยสร้างพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ประยุกต์สร้างชุดครอบเตียงความดันลบ จนได้ชุดครอบเตียงจำนวน 3 ชุด คณาจารย์คณะทำงานประกอบด้วย ว่าที่ รอ.สุนทร อนุภาพไพรบูลย์ อาจารย์ธวัชชัย สิมมา อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์บรรลุ เพียชิน อาจารย์เอกราช ไชยเพีย อาจารย์ ดร.สุบรรณ ผลกสิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุดเด่นชุดครอบเตียงความดันลบคือ สามารถถอดประกอบ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย โครงเตียงมีขนาด 2.5*1.3*2.10 เมตร ใช้ท่อพีวีซีและพลาสติกแผ่นใสหนาเป็นพิเศษประกอบเป็นตัวโครง มีพัดลมดูดอากาศมาที่กล่องฆ่าเชื้อซึ่งตัวกล่องประยุกต์จาก White board โครงอลูมิเนียม เหล็กฉาก ภายในกล่องประกอบด้วย PRE Filter และ Hepa Filter ซึ่งถีอเป็นหัวใจของการกรองอากาศ และมีหลอด U-VC Lamp เพื่อฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆ

ว่าที่ รอ.สุนทร อนุภาพไพรบูลย์ เปิดเผยว่า ที่มาของแนวคิดการจัดสร้างชุดครอบเตียงคือห้องความดันลบมีจำนวนจำกัด ปัญหาเตียงเต็มในหลายโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีเตียงไม่มีสถานที่รักษาตัว บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด่านหน้าเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่มาของการจัดสร้าง

The post ราชมงคลขอนแก่น จัดสร้างชุดครอบเตียงความดันลบ แก้ปัญหาเตียงเต็ม มอบ รพ.เชียงยืน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.