การเกิดครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการอนุรักษ์เสือดาวอาหรับ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง ราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) ประกาศข่าวลูกเสือดาวอาหรับเกิดใหม่ 2 ตัว ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับโครงการเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ของ RCU ลูกเสือดาวอาหรับทั้งสองตัวเกิดในโครงการเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เพาะพันธุ์เสือดาวอาหรับ (Arabian Leopard Breeding Center) ในเมืองอัฏฏออิฟ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อเสือดาวอาหรับ ถิ่นที่อยู่ของเสือดาวอาหรับ ซึ่งเดิมเคยแผ่ขยายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับไปจนถึงบริเวณลิแวนต์ ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ในสามประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย, โอมาน และเยเมน ขณะที่จำนวนสปีชีส์คาดว่าจะเหลือน้อยกว่า 200 ตัวในป่า หลังการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการที่คนบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์มานานหลายศตวรรษ ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์สัตว์และโครงการอนุรักษ์ของ RCU มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูปริมาณเสือดาวอาหรับและเตรียมถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน โดยทางโครงการจะคืนเสือดาวอาหรับสู่ธรรมชาติในเทือกเขาอัลอูลาในที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rcu.gov.sa/en/meetourcub หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ : ชื่อเมืองอัลอูลาในภาษาอังกฤษสะกดว่า AlUla เสมอ ไม่ใช่ Al-Ula เกี่ยวกับราชกรรมาธิการอัลอูลา ราชกรรมาธิการอัลอูลา ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในเดือนกรกฎาคมปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองอัลอูลาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ แผนการระยะยาวของราชกรรมาธิการอัลอูลาคือการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ และยั่งยืน พร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองอัลอูลาเป็นจุดหมายปลายทางการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว เป้าหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดโครงการมากมายทั้งในด้านโบราณคดี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม […]

The post ราชกรรมาธิการอัลอูลาต้อนรับลูกเสือดาวอาหรับเกิดใหม่สองตัว appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.