รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมระดับภาค รุ่นที่ ๑

พัฒนาศักยภาพยาวชนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเครือข่ายครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี และชุมชนคุณธรรมวัดแก่นจันทน์เจริญ (บ้านบางพลับ) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

The post รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมระดับภาค รุ่นที่ ๑ appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.