กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยึดแนวทางประชารัฐจับมือเอกชน พัฒนาช่างแอร์ IoT บริการประชาชน เพิ่มโอกาสมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายธเนศร์ บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศเสริมทักษะ IoT ณ ห้องประชุมเลอโลตัส 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจาการลงนามดังกล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลในการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมปลอดภัย ซึ่งในวันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรชั้นนำด้านระบบเครื่องปรับอากาศ พัฒนาทักษะช่างเครื่องปรับอากาศเสริมทักษะ IoT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบปรับอากาศในปัจจุบันรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นายประทีป ทรงลำยอง กล่าวต่อไปว่า โดยปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of […]

The post รมว.สุชาติ หนุนพัฒนาช่างแอร์ IoT สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งต่อยอดรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.