รมว.พลังงานลงพื้นที่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำพิธีส่งน้ำมันปาล์มดิบทางเรือเที่ยวแรก จำนวน 2,000 ตัน สำหรับนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
Source: Posttoday-Breading News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.