บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง ที่บริเวณจุดปล่อยเรือลงน้ำ (slipway) ภายในอู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ด นำโดยผู้บริหารของยูนิไทย ชิปยาร์ด คุณสุนทร กองรักษเวช  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน คุณ Rick Loh ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทยที่ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิไทย กลุ่มบริษัทยูนิไทย ถือกำเนิดมาจากสายการเดินเรือแห่งชาติ เมื่อ 42 ปีที่แล้ว ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังทวีปยุโรปในยุคแรก  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยูนิไทย ประกอบด้วยบริษัทในเครือต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านอู่เรือ ให้บริการงานต่อเรือและซ่อมเรือ งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่  งานวิศวกรรมนอกชายฝั่งทะเล  รวมทั้งการให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นแบบครบวงจร  ท่าเรือเอกชน  คลังสินค้า  บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์  ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  พันธกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจอู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย […]

The post ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.