ซันไลต์ สานต่อแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” ส่งมอบทุน 279,000 บาท สนับสนุนโครงการต้นกล้าไร้ถัง ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังให้เยาวชนผู้เป็นต้นกล้าแห่งอนาคต ตระหนักและใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องในวัน รีไซเคิลโลก นางสาววรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตสะอาด หรือ Clean Future เป็นนโยบายระยะยาว นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแล้ว เรามุ่งมั่นเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการเร่งแก้ไขด้วยเช่นกัน โดยแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” เกิดจากการร่วมมือของ “ซันไลต์” โลตัสและแม็คโครผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำ โดยให้ผู้บริโภคของซันไลต์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกไปกับเรา เพราะทุก 1 ชิ้นของการซื้อผลิตภัณฑ์ซันไลต์ เลมอน เทอร์โบ ที่โลตัสและแม็คโคร ระหว่าง วันที่ 5 – 11 […]

The post ยูนิลีเวอร์ และ ซันไลต์ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การบริหารงานของซีพี ออลล์ ปลูกฝังเยาวชน ลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เนื่องในวันรีไซเคิลโลก appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.