วันที่ 27 ตุลาคม 2566 : รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน เปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2566 (SPUCON 2023)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายในงานได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย Mr. Miika Tomi Deputy Head of Mission at Embassy of Finland in Bangkok. ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 […]

The post ม.ศรีปทุม เปิดเวที SPUCON2023 การแลกเปลี่ยนและนำเสนอความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.