ม.ราชภัฏอุบลฯ แถลงข่าวเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21“ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ม.ราชภัฏอุบลฯ แถลงข่าวเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21“ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ” ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข พร้อม ” ผู้บริหารนักพัฒนาของ จ.อุบลราชธานี ” Dara asia รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิมยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เเละสื่อมวลชน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ สนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541โดยมีมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นี้

The post ม.ราชภัฏอุบลฯ แถลงข่าวเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21“ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.