ปัจจุบันผู้คนมักเลือกสื่อโลกออนไลน์ในการเข้าไปค้นหาข้อมูล ซึ่งอาจได้มาทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ทุ่มเทในการเข้าถึงความรู้เรื่องโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อประชาชน โดยร่วมกับ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานซีดีที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องดังกล่าวถึง 14 เรื่อง เกือบร้อยละ 80 ของผลงานลิขสิทธิ์ทั้งหมด ประกอบด้วยโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุดนอกจากนี้เป็นผลงานซีดีให้ความรู้เรื่องโรคสตรีที่ไม่ติดต่อและการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดเพื่อการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากการขาดประสบการณ์ และความรู้เรื่องการป้องกันได้มากที่สุด รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา กล่าวว่าโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีโรคบางโรคสามารถติดต่อได้ทั้งๆ ที่มีการใช้ถุงยางอนามัย ได้แก่ โรคเริม และหูดหงอนไก่ โดยรอยโรคอาจเกิดขึ้นภายนอกบริเวณที่ใส่ถุงยาง หากสัมผัสโดยตรงอาจติดเชื้อได้ ซึ่งการเข้าถึงความรู้เรื่องโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา จึงได้พยายามผลิตสื่อสอนเพศสัมพันธ์ศึกษาเพื่อประชาชน ที่เข้าใจง่ายโดยการตั้งคำถาม และตอบคำถามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรู้ จากประสบการณ์ตรงทางคลินิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชนไทย เพื่อการดูแลตัวเองในเบื้องต้น รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และบุคคลทั่วไป ใช้ห้องน้ำเดียวกันได้และใช้เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกันได้ แต่อาจถ่ายทอดเชื้อได้หากมีการสัมผัสโดยตรงกับเยื่อบุผิวในส่วนต่างๆ […]

The post ม.มหิดล จัดทำสื่อแนะวิธีลดเสี่ยงโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เข้าถึงง่าย เพื่อประชาชน และเยาวชนไทย appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.