มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการ “ทันตแพทย์อาสา” นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และ อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ (ที่ 2 จากขวาในแถวที่ 1) รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษา และบริการวิชาการคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมเบื้องต้นแก่เด็ก และเยาวชนในชุมชนวัดดวงแข มีการให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ โดยมี เสาวรัตน์ ประดาห์ (ที่ 3 จากซ้ายในแถวที่ 1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นตัวแทนจากมูลนิธิเข้าร่วมโครงการฯ  ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข กรุงเทพมหานคร

The post มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นำศูนย์ทันตกรรมเด็กเคลื่อนที่ให้บริการ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.