มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบลิสตัน สุวรรณปาร์ค วิว ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  นายกองเอกสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองประธานมูลนิธิ ฯ ร่วมแถลงข่าวร่วมกับมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  กระทรวงมหาดไทย และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง  แถลงข่าวกำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เชอร์ปาร์ค & กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ฯ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และการมอบทุนการศึกษาและการฝึกอาชีพให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว

ในการนี้ ทางคณะผู้จัดงาน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ถ้วย เพื่อนำไปจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้  สำหรับทีมผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่มูลนิธิ อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นล้นพ้น  รายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขัน ฯ จะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

วันแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลาแข่งขัน รอบเช้า Shot Gun เวลา 06.30 น. รอบบ่าย Shot Gun เวลา 12.30 น.ณ สนามกอล์ฟ วินด์เชอร์ปาร์ค & กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวนทีม 80 ทีม (VIP 20 ทีม และ ทั่วไป 60 ทีม) ทีมละ 4 ท่านค่าสมัคร ทีม VIP 100,000 บาท ทีมทั่วไป 50,000 บาท หรือร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการการกุศลของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา สนามเป้า เลขที่บัญชี 928-2-02129-5 ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิ ฯ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษี ฯ ได้ตามกฎหมาย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2566” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ โทร. 02-278-1008 ต่อ 401

 

The post มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.