เผยสถิติคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 79% สูงกว่าทั่วโลกอยู่ที่ 55% พร้อมส่องพฤติกรรมการใช้มือถือ 3 อันดับแรกมาแรง บันเทิง การเงิน และ อีคอมเมิร์ซ
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.