มหาวิทยาลัยวาเซดะ เปิดหอวรรณคดีนานาชาติวาเซดะ (Waseda International House of Literature หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการคือห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยการตัดสินใจก่อตั้งอาคารใหม่ในวิทยาเขตหลักมีขึ้น หลังจากศิษย์เก่าและนักเขียนชื่อดังอย่างฮารูกิ มูราคามิ ได้ฝากและบริจาคผลงานอันมีค่าของเขา รวมถึงเอกสารที่ยังไม่เคยมีการตีพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัยวาเซดะ โลโก้ 1: https://kyodonewsprwire.jp/img/202110051144-O1-h69c42Qs โลโก้ 2: https://kyodonewsprwire.jp/img/202110051144-O7-0g8a3Bpx รูปภาพ: https://kyodonewsprwire.jp/release/202110051144?p=images นอกจากงานและวรรณกรรมของคุณมูราคามิแล้ว สถานที่แห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านการแปลและวรรณกรรมนานาชาติ โดยนักวิจัยและแฟน ๆ ของมูราคามิจากทั่วโลกจะได้พบกับเอกสารสำคัญมากมาย เช่น ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนของมูราคามิ และสมุดรวบรวมบทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์วรรณกรรม เรียงความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของมูราคามิ ทางมหาวิทยาลัยหวังว่าหอสมุดนานาชาติวาเซดะจะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลก ดังที่ปรากฏอยู่ในชื่อทางการของสถาบันแห่งนี้ และตั้งตารอที่จะได้สร้างหอสมุดวรรณกรรมระดับสากลเพื่อทุก ๆ คน ไฮไลท์ของหอสมุด: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110051144-O1-xKW6yN74.pdf ข้อมูลเกี่ยวกับหอวรรณคดีนานาชาติวาเซดะ (ห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ): https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110051144-O2-37837lK5.pdf หลักปฏิบัติและกิจกรรมของหอวรรณคดีนานาชาติวาเซดะ (ห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ): หอวรรณคดีนานาชาติวาเซดะมีจุดตั้งต้นจากผลงานวรรณกรรมของมูราคามิ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้การศึกษาและการถ่ายทอดวรรณกรรมไปสู่ระดับโลก […]

The post มหาวิทยาลัยวาเซดะประกาศเปิดหอวรรณคดีนานาชาติวาเซดะ (ห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ) อย่างเป็นทางการ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.