รมว.มหาดไทยมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2564 เน้นย้ำบทบาทภาครัฐและภาคเอกชนต้องจับมือกันร่วมกันดูแลผู้อ่อนด้อยในสังคมให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.