มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ เน้นย้ำ ขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.