มจพ. มอบหุ่นยนต์ไอพ่น-หุุ่นฉายแสงให้กับ”ฟาร์มเฮ้าส์”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม ห้องประชุม 215 อาคารเอนกประสงค์ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณาจารย์ร่วมงานแถลงข่าวและส่งมอบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส กับ หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง (UVC) ให้กับ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) และนายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งนับเป็นสำเร็จอีกขั้นของผลงานการคิดค้นและพัฒนาของ มจพ. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

สำหรับนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส และ หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ในครั้งได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ซึ่งถือเป็นการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดให้นักวิจัยที่จะสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ต่อไป

สำหรับนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส และ หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC  ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านโครงการสหกิจศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างสององค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

The post มจพ. มอบหุ่นยนต์ไอพ่น-หุุ่นฉายแสงให้กับ”ฟาร์มเฮ้าส์” appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.