สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแถลงพบ ผู้ติดเชื้อโอไมครอน 5 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ โดย 4 ราย รักษาในภูเก็ต อีก 1 รายไปรักษาที่ปัตตานี ยืนยันไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.