ภูเก็ต-พบผู้ติดเชื้อโควิดต่อมีทั้งคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บอกซ์ และ Test&Go รวมทั้งหมด 962 คนหมอชี้ภาพรวมถือว่าสถานการณ์ยังทรงตัว
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.