ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดตั้งตู้ CAT ปันสุข สำหรับชุมชน ณ ศูนย์โทรคมนาคมหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพฯ สำหรับโครงการตู้ CAT ปันสุข เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท
Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.