มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมประมาณ  4,200 คน   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เมื่อเร็วๆ นี้  

The post พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2562 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.