พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจปั๊ม หลัง ปชช.โพสต์เติมไม่เต็มลิตร พบหัวจ่ายถูกต้อง

พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจปั๊ม หลัง ปชช.โพสต์เติมไม่เต็มลิตร พบหัวจ่ายถูกต้อง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ว่านำกระป๋องไปเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณ 5 ลิตร ราคา 192.50 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แต่ได้น้ำมันไม่ถึง 5 ลิตร ขาดไปเกือบครึ่งลิตร ได้ส่งนายตรวจชั่งตวงวัด สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี ตรวจสอบมาตรวัดสถานีบริการดังกล่าว จากการตรวจสอบมาตรวัดหัวจ่ายทั้งหมด จำนวน 16 เครื่อง โดยใช้ถังตวงขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร พบว่าแสดงค่าถูกต้องทุกเครื่อง โดยกรณีที่มีค่าการคลาดเคลื่อนก็ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (น้ำมัน 5 ลิตร คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 50 มล.) และทุกมาตรวัดหัวจ่ายที่สถานบริการแห่งนี้มีเครื่องหมายคำรับรองถูกต้อง จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าประชาชนที่โพสต์นั้นได้กลับมาซื้อน้ำมันอีกครั้ง ปริมาณ 3 ลิตร ได้น้ำมันครบ 3 ลิตร

ทั้งนี้ กรมฯ จะตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันยี่ห้อต่างๆ และขอแนะนำประชาชนที่ไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมันให้สังเกตมิเตอร์ที่ตู้เติมน้ำมันต้องเริ่มต้นที่เลขศูนย์ รวมทั้งสังเกตป้ายราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและที่ตู้เติมน้ำมันต้องตรงกัน และเมื่อเติมเสร็จควรตรวจสอบยอดขายและปริมาณน้ำมันที่เติมด้วย หากสงสัยว่าได้น้ำมันไม่เต็มลิตรสามารถแจ้งสถานีบริการน้ำมันขอให้ตรวจสอบโดยใช้ถังตวงมาตรฐานขนาด 5 ลิตรซึ่งมีไว้ประจำทุกสถานีบริการ กรณีพบความผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเติมน้ำมัน หรือจากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดใดๆ ในการซื้อขายสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

The post พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจปั๊ม หลัง ปชช.โพสต์เติมไม่เต็มลิตร พบหัวจ่ายถูกต้อง appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.