ปทุมธานี-พาณิชย์ปทุมธานีตั้งโต๊ะขายหมูเนื้อแดงราคาถูกไม่เกิน กก.ละ 130 พร้อมสินค้าจำเป็นในเครือเรือนช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.