กรมทรัพย์สินฯประกาศ 8 รายชื่อผ่านมาตรฐานเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่นำเพลงไปใช้ในเชิงธุรกิจ

?
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.