พว.แจกข้าวสารชุมชนดุสิต-วัด30ตัน

มื่อวันที่ 23 พ. ค. ดร. ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) เปิดเผยว่า พว. ได้ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 25 ตัน  5000 ถุง   เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตดุสิต ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีพล.ต. อ. ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้เจตนาในการมอบข้าวสารให้กับชุมชนเขตดุสิตครั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันความมีน้ำใจการแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามที่ประเทศเราประสบภาวะวิกฤตแบบนี้ พี่น้อง ประชาชน ซึ่งเจอสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ถ้าเราได้แบ่งปันความเดือดร้อน  ได้ตามกำลังที่เราสามารถทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวอย่างกับพี่กับเพื่อน พี่น้อง คนอื่นให้เห็นว่า เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติเราจะต้องออกมาแชร์และช่วยเหลือกัน  และร่วมมือกันประเทศเราก็จะไปได้

“ผมได้สั่งข้าวสารจากชาวนาในจังหวัดสุรินทร์มา 30 ตัน แบ่งให้วัดวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี ไป 5 ตัน เพื่อให้ท่านไปทำกิจของท่าน และอีก 25 ตัน ก็มามอบให้เขตดุสิต ให้แจกชุมชน 4000 ถุง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตดุสิต 1000 ถุง  โดยจะดูสถานการณ์ การแพรีระบาดของเชื้อไวรัสฯ อีก ถ้าหาก ประชาชนยังไม่บรรเทาความเดือดร้อน พว. ก็จะเข้าไปช่วยอีก เท่าที่จะทำได้”ดร.ศักดิ์สิน กล่าว

The post พว.แจกข้าวสารชุมชนดุสิต-วัด30ตัน appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.