พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ติดตาม โครงการน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งฯหนองงูเหลือม

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ติดตาม โครงการน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งฯหนองงูเหลือม

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางไปตรวจติดตาม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์ดา กล่าวว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 15 โครงการ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ จะได้ปริมาณน้ำ 657,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,820 ครัวเรือน 5,961 คน ครอบคลุมพื้นที่ 17,895 ไร่ ทำให้ประชาชนมีน้ำแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 

The post พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ติดตาม โครงการน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งฯหนองงูเหลือม appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.