พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยจากลมพายุพัดบ้านพังครั้งรุนแรงรอบ 5 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยจากลมพายุพัดบ้านพังครั้งรุนแรงรอบ 5 ปี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 1 พัน 1 ร้อย 67 ชุด ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติลมพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี

โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว สำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้ เกิดเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนในจังหวัดพิจิตร ได้รับความเสียหายรวม 9 อำเภอ 35 ตำบล 94 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายจำนวน 1 พัน 1 ร้อย 67 หลังคาเรือน และถือเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “วชิรบารมี” ให้เป็นนามอำเภอ และเป็นพื้นที่ 1 ใน 9 อำเภอที่เกิดความเสียหายจากลมพายุดังกล่าว

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยบริเวณบ้านสระบรเพ็ชร ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จำนวน 3 ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ทั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

The post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยจากลมพายุพัดบ้านพังครั้งรุนแรงรอบ 5 ปี appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.