วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก” โดยในปี 2566 (World Diabetes Day 2023) ประเด็นรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก คือ “เบาหวาน… รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน Diabetes: Know Your Risk, Know Your Response” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมาก พบได้ในทุกช่วงวัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรส มีกุศล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร อาจารย์เชนจ์ ปรีเปรม ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรม “ขบวนพาเหรด รณรงค์ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์…ไม่เบาใจ ให้เบาหวาน” โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ […]

The post พยาบาลมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ “ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก 2023 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.