กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ,มูลนิธิ Five for All ,มูลนิธิดาว์ซินโดรม และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จัดงาน “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” มินิคอนเสิร์ตแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนพิการ ส่งเสริมให้สังคมมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคนพิการในทุกรูปแบบ เพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงาน “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 19.30 น. ณ […]

The post พม.จัดมินิคอนเสิร์ตของคนพิการ “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.