ป.ป.ท.ชง 4 มาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินกู้โครงการเยียวยาวิกฤตจากโควิด-19 เผยพบอปท.ส่งทุจริตจัดซื้อวัสดุ 28 แห่งใน 17 จังหวัด
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.